Kehtna eakatekodu

vabad kohad

0 vaba kohta

3 kohaline tuba meessoost kliendile -vabu kohti 0
2 kohaline tuba naissoost kliendile – vabu kohti 0

Vabade kohtade puudumisel saame võtta Sind järjekorda kui täidad broneerimisvormi!

"Koht, kus kodutunne on alati Sinuga"

Kehtna eakatekodus pakume üldhooldusteenust keskmise ja kõrgema hooldusvajadusega klientidele. Samuti saame vastu võtta dementsustunnustega kliente.

Kehtna kodu mahutab täna 40 klienti. Peale hoone renoveerimist ja laiendamist aastatel 2024-2025 saame teenuseid pakkuda ca 85 kliendile. Majutust pakume 1, 2 ja 3 kohalistest tubades. Eraldi toad on mees- ja naissoost klientidele.

Meie pikaajalise töökogemusega professionaalsed hooldajad tagavad, et meie kliendid tunneksid end turvaliselt ja hoituna. Majas töötab tegevusjuhendaja, kes teeb kõik selleks, et elanikud ei peaks tundma igavust ja üksindust. Õendustoimingutega tegeleb meditsiiniõde. Igapäevase menüüga tegelevad pikaajaliste kogemustega kokad, kes valmistavad kodumaisest toorainest hoole ja armastusega klassikalisi ja koduseid Eesti toite.

Pakutavad teenused

Üldhooldusteenus keskmise ja kõrgema hooldusvajadusega klientidele

Antud teenus on sotsiaalhoolekande seaduse mõistes väljapool kodu osutatav üldhooldusteenus täisealisele isikule, millega teenuseosutaja tagab teenuse saajale hooldustoimingud ja muud toimetulekuks vajalikud toimingud ning tegevused, millised tulenevad kliendile koostatud personaalselt hooldusplaanist.

Teenuse sihtgrupiks on isikud, kes on kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonna töötaja poolt läbiviidud hindamise tulemusel suunatud üldhooldusteenusele suutmatusest kodus iseseisvalt hakkama saada või kelle jaoks ei ole koduhooldusteenus piisav ning vajavad seeläbi ööpäevast hooldaja poolset abi. 

Iga teenusele suunatud isiku kohta koostab kohalik omavalitsus haldusakti (korralduse), milles on kindlaks määratud riigi poolt tasutavate hoolduskulude suurus ja isikule “taskurahaks” ettenähtud igakuise summa suurus. Ülejäänud summa ulatuses finantseeritakse teenust isiku sissetulekust (pension, töövõimetushüvitis, puudetoetus vms) ning muudest allikatest (KOV vahendid, lähedaste osamakse vms).

Teenuse saamiseks palun võta meiega ühendust, et saaksime Sind nõustada kõige soodsama teenusepaketi valikul ning aidata asjaajamisel.

Hügieeniteenused

Koostöös meie partneritega saame pakkuda oma klientidele soovi korral professionaalset pediküüri, maniküüri ja juuksuri teenust. 

Üldhooldusteenus dementsustunnustega klientidele

Abistamise täisteenus dementsussündroomiga isikutele turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamiseks.

Intervallhoolduse teenus

Intervallhoolduse teenus on kindlaksmääratud ajaraamis osutatav hooldusteenus või üldhooldusteenus, mille sihtgrupiks on isikud, kes vajavad teenust ajutiselt.

Teenust saame pakkuda vabade kohtade olemasolul klientidele, kelle pereliikmed soovivad lühiajalist puhkust või kes vajavad lühiajalist üldhooldusteenust tulenevalt kodustest tingimustest või tervislikust seisundist.

Teenuse saamiseks palun võta meiega ühendust, et saaksime Sind nõustada kõige soodsama teenusepaketi valikul ning aidata asjaajamisel.

Meditsiinilised teenused

Eakatekodus töötab meditsiiniõde, kes paneb igale meie kliendile personaalselt valmis temale ettenähtud ravimid, teostab õendusega seotud meditsiinilisi protseduure ja teeb koostööd kohaliku perearstiga.

Aktiveerivad teenused

Eakatekodus töötab tegevusjuhendaja, kes korraldab vastavalt meie klientide soovidele erinevaid üritusi, viib läbi vastavalt klientide võimetele lihtsamaid treeninguid, korraldab mänge ja käib klientidega jalutamas.

Transportiteenus

Pakume lamajate ja ratastooli kasutavate klientide transportimisel abi meditsiinilise transpordi või tavasõidukitega.

Teenusepaketid ja hinnad

Galerii

Kontakt

Kui soovid täiendavat infot Kehtna eakatekodu kohta, siis võta palun ühendust e-posti aadressil kehtna@seniorplus.ee või helista VALVETELEFONIL +372 53970636

Kehtna eakatekodu asub Kehtna vallas, imeilusas Kalbu külas, mis jääb Tallinna südalinnast 67 km ja Raplast 13 km kaugusele. Kehtna alevist on meie juurde 3,5 km. Google maps´is oleme leitavad märksõnadega “Kehtna hooldekodu” või “SeniorPlus Kehtna Eakatekodu”.