Meie lugu.

Meie lugu saab alguse aastast 1999, kui kunagine Kehtna Hooldekodu juhataja asutas mittetulundusühingu Elupuu, mis tegutses Kehtna Hooldekodus aastani 2020.

2000. aastal moodustati nõudlusest tulenevalt juurde Lokuta ühiskodu ja 2020. aastal liitus ettevõttega tollane Järvakandi Hooldekodu.
2020. aastal reorganiseeriti MTÜ Elupuu osaühinguks Balti Sotsiaalteenused.
2023. aastal toimus ühingus omanikevahetus ja ettevõtte kannab oma praegust ärinime SeniorPlus Kodud OÜ. Kasutusele võeti kaubamärk Senior Plus Eakatekodud. 

Oleme ettevõte, kelle tegevus on suunatud oma klientide rahulolu tagamiseks. Eelkõige soovime oma elanikele pakkuda kodust olemist ja vältida iga hinna eest tunnet, et omatakse vaid haigla voodikohta. Soovime igale elanikule kohandada just temale sobiva koduse mikrokliima, milles tuntakse ennast hubaselt ja turvaliselt ning tagada seeläbi inimeste väärikas vananemine.

Sellest lähtuvalt oleme planeerinud lähiaastatel renoveerida meie kodusid, arendame väliruumi ning remondime ja parendame pidevalt olemasolevaid eluruume.

Tunneme uhkust meie kodude kvalifitseeritud personali üle, kes panustavad oma igapäevatööga, et meie kliendid tunneksid ennast hoituna.

Hindame kõrgelt oma koostööpartnereid üle Eesti, kellelt saame maitsva toidu valmistamiseks hankida kodumaist toorainet.

Väärtustame igas oma ettevõtmises kvaliteeti, aegumatut klassikalist stiili ja kestlikku lähenemist ning soovime seeläbi anda panuse eluterve mõtteviisi säilimisse, mis ei lähtuks pelgalt ärilisest mõtteviisist ja eksperimentaalsetest mõttevälgatustest ühiskonnas tähelepanu äratamiseks.

Juhtimissüsteem

2023 aasta septembri kuus alustasime juhtimissüsteemi juurutamisega. 26.02.2024 väljastas Bureau Veritas  Eesti OÜ meile sertifikaadi, mis tõendab, et meie juhtimissüsteem vastab kõrgeima rahvusvaheliselt tunnustatud standardi ISO 9001:2015 nõuetele.

Ettevõtte põhiväärtused.

väärikus

Austus

Austame iga meie elanikku ja töötajat, nende väärikust, privaatsust ja isiklikke valikuid. Lugupidav suhtumine on eelduseks igale töötajale meie kollektiiviga liitumisel.

vastutustundlikus

Professionaalsus

Meile on oluline, et meie personal omab asjakohaseid teadmisi, oskusi ja pädevusi, et tagada meie klientide professionaalne hooldus. Professionaalne suhtumine hõlmab ka vastutustundlikku käitumist, pidevat enesearengut ning ausat ja avatud suhtlust.

usaldus

Ausus

Meie jaoks on oluline usaldus meie elanike, nende perede ja meie personali vahel. Oleme oma tegevuses ausad ning järgime meie eetikapõhimõtteid.

turvalisus

Oled hoitud

Turvalisuse all hindame kõrgelt nii füüsilist kui ka emotsionaalset turvalisust, et meie elanikud tunneksid ennast kaitstuna ja hoituna.

Austusega

SeniorPlus Kodud OÜ juhatuse liige

Ettevõtte mission & visioon

Missioon

Meie missiooniks on tagada kõigile eakatele väärikas vananemine koduses õhkkonnas.

Hindame kõrgelt iga inimese vajadust olla hoitud ja hoolitsetud, et tagada nende füüsiline ja emotsionaalne heaolu.

Väärtustame oma personali ja nende panust ühtehoidva ja toetava kogukonna loomisel. Meie kollektiiv on motiveeritud tagama parima teenuste kvaliteedi ja individuaalse lähenemise igale meie kliendile.

Arendame ennast suunas, et toetada eakaid võimalikult palju enda hobidega tegelemisel ja säilitada aktiivset eluviisi. Kaasame meie kliente võimaluste piires käsitöö ja aiapidamise projektidesse ning püüame leida erinevaid võimalusi eakate individuaalse oskusteabe rakendamiseks, et igaüks saaks tunda ennast olulise ja vajatuna.

VISIOON

Meie visioon on parandada eakatekodude kuvandit Eestis, mille kasuks tehakse valikuid positiivse meele ja kindlustundega.

Soovime igale inimesele kohandada temale sobiva koduse  mikrokeskkonna, milles tuntakse ennast hubaselt, turvaliselt ja väärikalt. Meie eesmärgiks on pakkuda igale eakale kodu, kus keegi ei tunne ennast üksiku, abitu ja tõrjutuna.

Soovime väärtustada senisest enam vananeva põlvkonna tõekspidamisi kvaliteedi loomisel ning kestliku ja säästliku tarbimise osas, et anda seda edasi järgmistele põlvedele.