Lokuta ühiskodu

vabad kohad

0 vaba kohta

1 kohaline tuba -sobib meessoost või  naissoost kliendile
Vabade kohtade puudumisel saame võtta Sind järjekorda kui täidad broneerimisvormi!

"Koht, kus abi on vajadusel alati olemas"

Lokuta ühiskodus pakume hooldusteenust vähese hooldusvajadusega klientidele, kes tulevad enamasti igapäevaeluga ise toime, kuid vajavad vähesel määral kõrvalist abi.

Lokuta ühiskodu mahutab 10 klienti. Majutust pakume enamjaolt 1-kohalistest tubades.

Meie klientide heaolu ja toitlustuse eest hoolitsevad väga pika staažiga ühiskodu perenaised.

Pakutavad teenused

Päevane hooldusteenus vähest kõrvalabi vajavatele täiskasvanud isikutele

Teenuse sihtgrupiks on isikud, kes on kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonna töötaja poolt läbiviidud hindamise tulemusel suunatud hooldusteenusele puuduva elukoha tõttu või kes ei ole suutelised kodus iseseisvalt hakkama saama ning vajavad seeläbi vähesel määral hooldaja poolset kõrvalabi päevasel ajal. 

Teenus ei sobi klientidele, kes on vägivaldsed, sõltuvad alkoholist või narkootikumidest ning kes vajavad statsionaarset psüühikahäirete ravi või kellel esineb somaatilisest haigusest tulenev põetusvajadus.

Teenust osutame vastavalt kehtivale hinnakirjale, sõlmitud lepingule ja kodukorrale. Iga teenusele suunatud isiku kohta koostab kohalik omavalitsus haldusakti (korralduse), milles on kindlaks määratud kohaliku omavalitsuse poolt tasutav teenuse osamakse suurus ja isikule “taskurahaks” ettenähtud igakuise summa suurus.  Ülejäänud summa ulatuses finantseeritakse teenust isiku sissetulekust (pension, töövõimetushüvitis, puudetoetus vms) ning muudest allikatest (KOV vahendid, lähedaste osamakse vms).

Teenuse kirjeldust vaata hinnakirjas “põhipakett”.

Teenuse saamiseks palun võta meiega ühendust, et saaksime Sind nõustada kõige soodsama teenusepaketi valikul ning aidata asjaajamisel.

Intervallhoolduse teenus

Intervallhoolduse teenus on kindlaksmääratud ajaraamis osutatav hooldusteenus või üldhooldusteenus, mille sihtgrupiks on isikud, kes vajavad teenust ajutiselt.

Teenust saame pakkuda vabade kohtade olemasolul klientidele, kelle pereliikmed soovivad lühiajalist puhkust või kes vajavad lühiajalist üldhooldusteenust tulenevalt kodustest tingimustest või tervislikust seisundist.

Teenuse saamiseks palun võta meiega ühendust, et saaksime Sind nõustada kõige soodsama teenusepaketi valikul ning aidata asjaajamisel.

Hügieeniteenused

Koostöös meie partneritega saame pakkuda oma klientidele soovi korral professionaalset pediküüri, maniküüri ja juuksuri teenust. 

Transportiteenus

Pakume lamajate ja ratastooli kasutavate klientide transportimisel abi meditsiinilise transpordi või tavasõidukitega.

Teenusepaketid ja hinnad

Galerii

Kontakt

Kui soovid täiendavat infot Lokuta ühiskodu kohta, siis võta palun ühendust e-posti aadressil lokuta@seniorplus.ee või helista VALVETELEFONIL +372 5392 6627

Lokuta ühiskodu asub Tallinnast 83 km ja Raplast 30 km kaugusel. Meie juurde jõudmiseks sisesta Google maps´is oleme leitavad märksõnadega “SeniorPlus Lokuta ühiskodu”.